Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
O katedře

Katedra demografie si klade za cíl seznamovat posluchače se současným demografickým vývojem, s jeho logikou a s jeho důsledky. Samozřejmě i s teorií, která je nezbytným předpokladem pro pochopení současného vývoje.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 273

Nepřehlédněte

Konference ČDS 2018 na MENDELu v Brně – „Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století“. Odvysíláno Českou televizí, 23. května 2018, Zprávy ve 12 – živý vstup.

 

Konference ČDS 2018 na MENDELu v Brně – rozhovory. Odvysíláno Českou televizí, 23. května 2018, Zprávy ve 23. Rozhovor s doc. Ing. Jitkou Langhamrovou, CSc., předsedkyní Společnosti, s RNDr. Luďkem Šídlem, Ph.D., tajemníkem Společnosti, a s RNDr. Branislavem Šprochou, Ph.D., vedoucím VDC Infostat v Bratislavě.

 

Konference RELIK 2017: Reprodukce lidského kapitálu, Vzájemné vazby a souvislosti – X. ročník (2017)

Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádala již tradičně mezinárodní konferenci RELIK. Ve dnech 9. a 10. listopadu 2017 se konal již desátý ročník této konference na VŠE v Praze.

 

Program konference (1. den) ZDE / Programme of the Conference (1st day) HERE.

Program konference (2. den) ZDE / Programme of the Conference (2nd day) HERE.

Sborník z konference RELIK 2017 ZDE / Conference proceedings of RELIK 2017 HERE.