Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – leden 2024

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat dne 23. 1. 2024, podle počtu přihlášených.

 Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS  –  státní zkoušky – Matematické metody v ekonomii.