Program Statistika

Doktorský studijní program Statistika na VŠE v Praze je zabezpečen pedagogicky i vědecko-výzkumně třemi katedrami: katedrou statistiky a pravděpodobnosti, katedrou ekonomické statistiky a katedrou demografie. Užší výběr na některou z těchto statistických kateder VŠE se provádí podle zájmu uchazeče a v souladu s kapacitními možnostmi školitelů.

Veškeré informace o studiu a o možném zaměření vědecko-výzkumné činnosti doktorandů na programu Statistika podá garantka programu prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (m.č. 442 NB, tel. 224 095 483, hana.rezankova@vse.cz).

Specifické informace o nabízených tématech jednotlivých kateder poskytnou:

Katedra Kontaktní osoba Disertační práce
Katedra statistiky a pravděpodobnosti prof. Ing. Hana Řezanková, CSc., m.č. NB 442, tel. 224 095 483, hana.rezankova@vse.cz
Katedra ekonomické statistiky doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., m.č. NB 404, tel. 224 095 401, fischerj@vse.cz
Katedra demografie doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., m.č. NB 377, tel. 224 095 247, langhamj@vse.cz

Doktorské studium na FIS je řízeno předpisy:

Studijní programy a přehledy předmětů jsou k dispozici v dokumentu:

Jmenované komise pro obor Statistika:

Další důležité dokumenty pro program Statistika:

Formuláře