Profil katedry

Katedra demografie byla založena z iniciativy profesora Roubíčka v roce 1990 a profesor Roubíček se stal jejím prvním vedoucím. Nebylo to však tehdy zcela nové pracoviště – pouze se přetvořila tehdejší Laboratoř demografie, která byla založena již v roce 1969, na samostatnou katedru. Laboratoř demografie byla dlouhá léta součástí katedry statistiky a většina dnešních členů katedry demografie byla dříve členy katedry statistiky.

Katedra demografie otevřela ve školním roce 2007/08 v rámci studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice nový bakalářský studijní obor Sociálně-ekonomická demografie. Aktuálně katedra vede bakalářské studium Ekonomické demografie v rámci programu Matematické metody v ekonomice. Od školního roku 2010/11 je možné studovat i navazující magisterský studijní obor Ekonomická demografie.

Katedra demografie si klade za cíl seznamovat posluchače se současným demografickým vývojem, s jeho logikou a s jeho důsledky. Samozřejmě i s teorií, která je nezbytným předpokladem pro pochopení současného vývoje. Zájemcům o hlubší seznámení s demografií nabízí vedlejší specializaci Demografie a sociální analýza.

Katedra se samozřejmě věnuje i vědecko-výzkumné práci. Její členové pracovali na řadě grantů.

V roce 1999 úspěšně ukončila práci na grantu Grantové agentury ČR Úmrtnost v českých zemích v 90. letech, v roce 2001 úspěšně ukončila práci na dalším grantu Grantové agentury ČR Plodnost v českých zemích v 90. letech a na grantu výzkumného grantového programu GRACES Stárnutí obyvatelstva a penzijní systémy v zemích Evropské unie. V roce 2004 úspěšně ukončila práci na grantu Grantové agentury ČR Co s ekonomickými důsledky stárnutím naší populace? Od roku 2006 se její členové podíleli na dlouhodobém projektu 2D06026 Reprodukce lidského kapitálu financovaném MŠMT v rámci Národního programu výzkumu II.

Katedra je velice úspěšná v grantové činnosti i nadále, jak dokazují řešené granty Ekonomika úspěšného stárnutí nebo Alkohol v České republice: mortalita, morbidita a sociální kontext.