Program Demografie a sociální analýza

A. Garant: doc. Ing. Langhamrová Jitka, CSc., katedra demografie

B. Charakteristika

Cílem studia vedlejší specializace je seznámit se s některými poznatky o zákonitostech i o empirických skutečnostech demografického a sociálního vývoje a s vybranými metodami práce s číselnými údaji z této zajímavé a důležité oblasti života společnosti.

Předmět zájmu specializace je tedy dán široce pojatou oblastí sociální problematiky vymezenou:

1. odvětvově odvětvími jako je školství, zdravotnictví, kultura aj., resp.

2. problémově oblastmi jako je životní úroveň, spotřeba, kriminalita, sociální patologie apod.

Znalost souboru relevantních metod a skutečností i schopnost jejich aplikace je nezbytným předpokladem kvalitní práce ekonoma v uvedených sférách činnosti.

Předpoklady uplatnění absolventů v praxi: Vyhlídky uchazečů na uplatnění v praxi jsou dobré, protože široká sociálně-ekonomická oblast postrádá odborníky vzdělané v základním oboru, kteří mají zároveň dobrou schopnost využívat v oblasti svého zájmu kvantitativní metody zaměřené na oblast populačního a sociálního vývoje.

C. Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Specializace je ZAKÁZÁNA pro studenty magisterského oboru ED-Ekonomická demografie.

D. Kapacita na semestr:

Neomezena.