Úspěch studentek FIS v soutěži České demografické společnosti o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie nebo jiných příbuzných oborů

Dne 7.12. 2023 na půdě Českého statistické úřadu proběhlo vyhlášení již 8. ročníku soutěže ČDS o nejlepší kvalifikační práci v kategoriích bakalářské, diplomové a dizertační práce v oboru Demografie a příbuzných oborech.

Velkým úspěchem je 1. místo za nejlepší dizertační práci, které získala absolventka programu Statistika Ing. Jana Vrabcová, Ph.D. s prací s názvem „Model prevalence zdraví“ (vedoucí práce prof. Luboš Marek).

Úspěchem je také 3. místo studentky programu Ekonomická demografie Bc. Nely Hamáčkové, která získala toto ocenění v kategorii bakalářské práce za práci s názvem „Zdravotní stav populace v České republice: příčiny a důsledky“(vedoucí práce Ing. Jana Vrabcová).

Oceněným studentkám gratulujeme!

Podrobnější informace viz https://www.czechdemography.cz/soutez/8-rocnik-souteze/vysledky-8-rocniku-souteze-cds/