Zpracovávané disertační práce

 Školitel Autor práce Téma práce
doc. Langhamrová Ing. David Morávek Mikrosimulační přístup v populačních prognózách
doc. Langhamrová Ing. Filip Hon Statistické metody hodnocení a odhadu budoucího vývoje plodnosti
doc. Průša Ing. Daniela Krbcová Migrační modely
doc. Langhamrová Ing. Michaela Kadlecová
doc. Langhamrová Ing. Petra Smolíková