Zpracovávané disertační práce

 Školitel Autor práce Téma práce
doc. Langhamrová Ing. David Morávek Mikrosimulační přístup v populačních prognózách
doc. Průša Ing. Daniela Krbcová Migrační modely
doc. Langhamrová Ing. Petra Smolíková Reprodukční preference z pohledu mužské plodnosti
doc. Průša Ing. JUDr. Sandra Brožová, Ph.D., LL.M. Statistická analýza mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení v ČR
doc. Langhamrová Ing. Tereza Frömmelová Současné trendy a komparace statistických metod ve zkoumání vztahu plodnosti a socio-ekonomického vývoje