Zpracovávané disertační práce

 Školitel Autor práce Téma práce
doc. Langhamrová Ing. Petra Dotlačilová Modelování úmrtnosti pro vybrané země Evropské unie
doc. Průša Ing. Michaela Antovová Vliv demografických, ekonomických, a sociálních faktorů na sebevražednost v České republice
doc. Průša Ing. Daniela Krbcová Migrační modely