Zpracovávané disertační práce

 Školitel Autor práce Téma práce
doc. Langhamrová Ing. Jana Fabiánová Prognóza sociálně patologických jevů a jejich výskytu v České republice
doc. Langhamrová Ing. Filip Hon Statistické metody hodnocení a odhadu budoucího vývoje plodnosti
doc. Průša Ing. Daniela Krbcová Migrační modely