Zpracovávané disertační práce

 Školitel Autor práce Téma práce
doc. Langhamrová Ing. David Morávek Mikrosimulační přístup v populačních prognózách
doc. Langhamrová Ing. Filip Hon Statistické metody hodnocení a odhadu budoucího vývoje plodnosti
doc. Průša Ing. Daniela Krbcová Migrační modely
doc. Langhamrová Ing. Michaela Kadlecová Kvalitativní faktory stárnutí populace
doc. Langhamrová Ing. Petra Smolíková Reprodukční preference z pohledu mužské plodnosti
doc. Průša Ing. JUDr. Sandra Brožová, Ph.D., LL.M. Statistická analýza mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení v ČR