Anglické a české termíny pro souhrnné ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva

Vypracovala skupina odborníků (Univerzita Karlova v Praze, Vysoká škola ekonomická v Praze, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Český statistický úřad, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i) svolaná Českou demografickou společností. Tato terminologie byla schválena dne 20. října 2010 Hlavním výborem České demografické společnosti. Uvedená terminologie je doporučená za účelem sjednocení názvů ukazatelů používaných státními institucemi, vysokými školami a dalšími uživateli.

Ke stažení ZDE.