Omezení výuky – letní a zimní semestr

Vzhledem k menšímu počtu studentů budou některé předměty katedry demografie vyučovány pouze v jednom ze semestrů každého školního roku.

Jedná se o následující předměty:

Předmět Ident Počet kreditů Výuka pouze semestr
Povinné předměty bakalářského stupně studia
Demografie stárnutí 4DM422 3 zimní
Digitální demografie 4DM421 3 zimní
Ekonomická demografie I. 4DM415 6 letní
Volitelné předměty bakalářského stupně studia
Demografická praktika pro statistiky 4DM222 3 zimní
Populační vývoj I. 4DM207 3 letní
Demografie I. (v angličtině) 4DM251 4 zimní
Povinné předměty navazujícího magisterského stupně studia
Demografie zdraví 4DM420 3 letní
Průzkumy a dotazníková šetření 4DM224 3 zimní
Volitelné předměty navazujícího magisterského stupně studia
Obecná demografie 4DM401 6 zimní
Analýza sociodemografických mikrodat 4DM418 3 zimní
Demografie II. (v angličtině) 4DM452 3 letní
Ekonomická demografie I. (v angličtině) 4DM465 3 zimní
Ekonomická demografie II. (v angličtině) 4DM475 6 letní