Omezení výuky – letní a zimní semestr

Vzhledem k menšímu počtu studentů budou některé předměty katedry demografie vyučovány pouze v jednom ze semestrů každého školního roku.

Jedná se o následující předměty:

Předmět Ident Počet kreditů Výuka pouze semestr
Povinné předměty bakalářského stupně studia
Regionální demografie 4DM413 6 zimní
Zdroje a databáze demografických dat 4DM206 3 letní
Volitelné předměty bakalářského stupně studia
Demografie I (angličtina) 4DM451 3 zimní
Dotazníkové šetření – miniprojekt 4DM223 3 letní
Povinné předměty magisterského oboru Ekonomická demografie
Obecná demografie 4DM401 6 zimní
Aplikovaná demografie 4DM419 6 zimní
Ekonomická demografie II. 4DM425 6 letní
Aktuárská demografie 4DM414 6 zimní
Diplomový seminář 4DM501 3 zimní i letní
Volitelné předměty magisterského oboru Ekonomická demografie
Demografie II (angličtina) 4DM452 3 letní
Demografické modely 4DM416 6 zimní
Demografický seminář II 4DM403 3 letní
Matematická demografie 4DM404 6 letní