Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – leden 2024

Státní zkoušky hlavní specializace Statistika a obhajoby diplomových prací se budou konat 23. 1. 2024, podle počtu přihlášených.

 Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám diplomových prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS – státní zkoušky – Ekonomická demografie.