Souborné zkoušky z vedlejších specializací – červen 2024

Státní zkoušky z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza se budou konat ve dnech 10. 6., případně 17. 6. 2024 podle počtu přihlášených.

Studenti, kteří mají/budou mít splněny podmínky pro složení státní zkoušky, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to nejpozději do 29. 4. 2024.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry demografie Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student zašle mailem na zachar@vse.cz co nejdříve, nejpozději 31. 5. 2024. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání Registračního listu. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.