RNDr. Markéta Majerová, Ph.D.

Odborná asistentka katedry demografie.
e-mail: marketa.pechholdova@vse.cz
NB 3. p., m. č. 376

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

1995 – 1999: Univerzita Karlova v Praze,
Bakalářské studium demografie a sociální geografie.
Téma bakalářské práce:
Zdroje demografických dat na internetu

2000 – 2002: Univerzita Karlova v Praze,
Magisterské studium demografie.
Téma magisterské práce:
Rozdíly v úmrtnosti mužů a žen ve vyspělých zemích
po druhé světové válce

2003 – 2010: Univerzita Karlova v Praze,
Doktorské studium demografie.
Téma dizertační práce:
Úmrtnost podle příčin v České republice, Německu
a Francii v uplynulých čtyřiceti letech

Odborná činnost

Knižní monografie

 • PECHHOLDOVÁ, Markéta. Causes of Death: Collection, Classification, Continuity and Comparability. Evidence from the Czech Republic, West Germany and France [CD-ROM].Slaný : Melandrium, 2012. 154 p. ISBN 978-80-86175-84-3.

Publikace v odborných recenzovaných časopisech

 • PECHHOLDOVÁ, Markéta. The Impact of ICD10 on Cause-specific Mortality Trends: The Case of the Czech Republic Compared to West Germany and France. Demografie, 2011, vol. 53, no. 4, p. 360–380. ISSN 0011-8265.
 • PECHHOLDOVÁ, Markéta, MESLÉ, France, VALLIN, Jacques. Metoda rekonstrukce souvislých řad úmrtí podle příčin: výsledky aplikace na Českou republiku [The reconstruction of continuous time series of mortality by cause of death: application to the Czech republic]. Demografie, 2011, vol. 53, no. 1, p. 5–18. Text in Czech. ISSN 0011-8265.

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí (vybrané)

 • PECHHOLDOVÁ, Markéta. Vývoj úmrtnosti obyvatelstva v produktivním věku v České republice od konce 60. let po současnost s přihlédnutím k příčinám smrti [Trends in mortality at working ages in the Czech Republic since the late 1960s with emphasis on causes of death]. Praha 13.12.2010 – 14.12.2010. In: Reprodukce lidského kapitálu – Vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2011, p. 1–15. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1697-4.
 • PECHHOLDOVÁ, Markéta. Zdraví jako lidský kapitál [Health as human capital]. Praha 05.12.2011 – 06.12.2011. In: RELIK 2011 – Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2011, p. 1–17. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-75-1.

Praxe v oboru

 • 09/2003-06/2006, Laboratory of Demographic Data,
  Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Německo.
  Výzkumný pracovník. Projekt: Mortality in Germany
 • 10/2007-11/2007, Institut national d’études démographiques, Paříž, Francie. Stáž.
 • 04/2008-12/2009, Institut national d’études démographiques, Paříž, Francie.
  Výzkumný pracovník. Projekt: Mortality trends, health systems and policy

Další praxe

 • 2002, Unreal Technology, Praha.
  Testování a vývoj helpdeskové aplikace (částečný úvazek)
 • 06/2002-09/2003, Abbott Laboratories Diagnostic Division, Praha.
  Překlady odborných lékařských materiálů (plný úvazek)

Jiné aktivity

 • členka IUSSP

Oblasti odborného zájmu

 • úmrtnost
 • příčiny úmrtí
 • mezinárodní klasifikace nemocí
 • demografické databáze