prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc.

Emeritní profesor katedry demografie.
email: zdepav@o2active.cz

Kvalifikace a vzdělání

1951 – 1956: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Ing. v oboru statistika

1962: Ekonomický ústav „SAV“,
Csc. v oboru Ekonomie

1982: Moskevská státní universita,
DrSc. v oboru Ekonomie

Pedagogické hodnosti

1968: docent v oboru „Obecná demografie“

1990: profesor v oboru „Demografie“

Zaměstnání

1964 – doposud: Přírodovědecká fakulta UK v Praze – Katedra demografie a geodemografie

1958 – 1963: Ekonomický ústav ČSAV – demografie

1956 – 1957: Ústav hygieny – statistika a demografie

Odborná činnost

Knižní monografie (vybrané)

 • PAVLÍK, Zdeněk. Position of Demography Among Other Disciplines. Praha : Universita Karlova v Praze, 2000. 116 p. ISBN 80-902686-3-3.
 • PAVLÍK, Zdeněk, KALIBOVÁ, Květa. Mnohojazyčný demografický slovník (český svazek) [Multilingual demographic dictionary (czech volume)]. Praha : Česká demografická společnost, 2005. 182 p. Text in Czech. ISBN 80-239-4864-4.

Knižní monografie – příspěvek

 • KAČÍREK, Petr, PAVLÍK, Zdeněk. Hlavní rysy populačního vývoje města Ústí na Labem po roce 1989 [Outlines population develpmnet city Ústi nad Labem after a year 1989]. In: ANDĚL, J., BARTOŠ, J., FARSKÝ, I., HLAVÁČEK, P., CHVÁTALOVÁ, A., KAČÍREK, P., KOSTOVIČ, J., OLŠOVÁ, P., PAVLÍK, Zdeněk, RITSCHELOVÁ, I., TOUŠEK, V., WOKOUN, René, BALEJ, M., DUBIŠ, J., FARSKÝ, Miroslav, HOUŽVIČKA, V., JANOŠ, P., KLADÍVKO, P., KOUTSKÝ, J., ORŠULÁK, T., RAŠKA, P., ŠAŠEK, M., VITURKA, M., ZAHÁLKA, Jaroslav. Ústí nad Labem – Město v mlze. Ústí nad Labem : MINO, 2012, p. 79–90. 212 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7414-410-3.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Co je to demografie [What is the demography]. In: KALIBOVÁ, Květa, PAVLÍK, Zdeněk, VODÁKOVÁ, Alena. Demografie (nejen) pro demografy. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 2009, p. 13–17. 241 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7419-012-4.
 • PAVLÍK, Zdeněk. II.2 Dilemata populační politiky [Dilemmans of population policy]. In: KOCOURKOVÁ, Jiřina, RABUŠIC, Ladislav. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha : UK PF, 2007, p. 95–106. Text in Czech. ISBN 80-86561-93-3.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Problémy demografického rozvoje [Problems of Demographic Devolopment]. In: KOLDINSKÁ, Marie, VELKOVÁ, Alice. Historik zapomenutých dějin. Praha : Libri, 2003, p. 21–32. Text in Czech. ISBN 80-7277-223-6.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Role žen v populačním vývoji [The role of women in population development]. In: TOMEŠ, Josef. Ženy ve spektru civilizací. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 2009, p. 27–35. 70 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7419-009-4.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Svět z pohledu demografie [The world from the demography viewpoint]. In: KALIBOVÁ, Květa, PAVLÍK, Zdeněk, VODÁKOVÁ, Alena. Demografie (nejen) pro demografy. Praha : Sociologické nakladatelství SLON, 2009, p. 146–200. 241 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7419-012-4.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Vymezení venkovského obyvatelstva [Delimitation of Country population]. In: MAJEROVÁ, Věra. Český venkov 2005. Praha : ČZU, 2005, p. 21–36. Text in Czech. ISBN 80-213-1274-2.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Význam Thomase Malthuse pro demografii [Thomas Malthus – importance to demography]. In: HOLMAN, Robert, PAVLÍK, Zdeněk, BAŽANTOVÁ, I., LOUŽEK, Marek, BROŽOVÁ, Dagmar, KAVANDA, Lukáš, MUNZI, Tomáš, ERVA, M., KRIŠTOFÓRY, T., JEDLIČKA, V. Thomas Malthus – 175 let od smrti. Praha : CEP, 2010, p. 17–27. 137 p. Text in Czech. ISBN 978-80-86547-86-2.

Publikace v odborných recenzovaných časopisech (vybrané)

 • PAVLÍK, Zdeněk. František Fajfr a založení časopisu demografie [Frantisek Fajfr and founding of Jounal of Demography]. Demografie [CD-ROM], 2009, vol. 51, no. 1, p. 1–6. Text in Czech. ISSN 0011-8265.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Vývoj demografie v kontextu poznání objektivní reality [Development of demography in the process of cognition of objective reality]. Geografie, 2006, vol. 111, no. 4, p. 401–425. Text in Czech. ISSN 1212-0014.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Vývoj kritického myšlení a postavení demografie a statistiky v jeho rámci [The Development of Critical Thinking and Where Demography and Statistics Stand within It]. Demografie, 2009, vol. 51, no. 1, p. 1–13. Text in Czech. ISSN 0011-8265.

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí (vybrané)

 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, PAVLÍK, Zdeněk. A prognosis of the human capital of the population of the Czech Republic. Ladek Zdrój 31.08.2012 – 02.09.2012. In: Applications of Mathematics and Statistics in Economy. Wroclaw : Publishing house of the Wroclav University of Economics, 2012, p. 106–115. ISBN 978-83-7695-292-5.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Hodnocení vysokých škol – rozpor mezi výukou a výzkumem [The Quality Of Universities]. Ústí nad Labem 25.01.2005 – 26.01.2005. In: Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2005, p. 115–122. Text in Czech. ISBN 80-7044-652-8.
 • PAVLÍK, Zdeněk. The Level Of Fertility And Possibilities To Influance Its Trend. Ústí nad Labem 17.06.2005 – 18.06.2005. In: Social and Economic Development and Regioanl Politics in Ústí-Region in Years 2000-2004. Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická, 2005, p. 42–49. ISBN 80-7044-687-0.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Politická charakteristika Ústecka v rámci Česka [Political Characteristic of the Region Ústí in the Czech Republic]. Ústí nad Labem 04.11.2004 – 05.11.2004. In: Konkurenceschopnost regionu – rozvoj lidských zdrojů. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2004, p. 150–155. Text in Czech. ISBN 80-7044607-2.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Postavení Ústeckého kraje v rámci Česka [Companson Ústi region and Czech Republik]. Ústí nad Labem 18.06.2004 – 19.06.2004. In: Social and Economic Development and Regioanl Politics in Ústí-Region in Years 2000-2004. Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická, 2004, p. 16–23. Text in Czech. ISBN 80-7044-628-5.
 • PAVLÍK, Zdeněk. Rozvoj lidského kapitálu v historickém kontextu [The Development of Human capital in a historical context]. Praha 05.12.2011 – 06.12.2011. In: RELIK 2011 – Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2011, p. 1–6. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-75-1.

Zahraniční stáže, pracovní a přednáškové pobyty

 • 1963: 3 měsíční studijní pobyt – INED, Paříž
 • 1968 – 1971: 3 letý pracovní pobyt v Demografickém oddělení OSN, New York
 • 1970: 3 měsíční přednáškový pobyt v Demografickém centru OSN, Káhira
 • 1978: 6 měsíční přednáškový pobyt na Moskevské státní universitě, Moskva
 • 1993: 1 měsíční přednáškový pobyt na Universitě Loouis Pasteur, Strasbourg
 • 2001: 14 denní přednáškový pobyt na Universitě Louis Pasteur, Strasbourg

Individiální přednášky na universitách v Paříži, Berlině, Dublinu, Princetonu, Providenci, Philadelphii, Tallinnu, Beogradě, Zagrebu, Varšavě, Sofii, Římě, Bratislavě.

Jiné aktivity

 • Union International for the Scientific Study of Population (člen)
 • European Association for Population Studies (1982- 1990 místopředseda)
 • Association internationale des démographes de la langue française (člen)
 • Československá / Česká demografická společnost (1964-1968 vědecký tajemník, 1977-1999 předseda)
 • Česká geografická společnost (člen)
 • Masarykova sociologická společnost (člen)
 • Česká statistická společnost (člen)
 • Česká politologická společnost (člen)
 • Česká antropologická společnost (člen)
 • Populační komise Rady Evropy, Strasbourg (od 1992 člen)
 • Česká statistická rada (od 1995 člen)
 • Vědecká rada Přírodovědecké fakulty UK (1990 – 2000 člen)
 • Vědecká rada fakulty informatiky a statistiky VŠE (1997- 2001 člen)
 • Vědecká rada sociálně ekonomické fakulty University J.E. Purkyně Ústí n.Lab. (od 1995 člen)
 • Vědecká rada fakulty sociálních věd UK (od 1996 člen)
 • Vědecké kolegium geologie a geografie ČSAV (1990-1992, místopředseda)
 • Grantová agentura České republiky (1993 – 1996 členem podoborové komise pro historické vědy, národopis, dějiny umění a hudební vědu, 1996 -1997 členem komise pro společenské vědy, 1998-1999 předseda komise pro společenské vědy)
 • Grantová agentura AV ČR (1992-1994 mísdtopředseda): Odborné zaměření – Světový populační vývoj, teoretická demografie, populační politik

Ostatní