prof. Ing. Josef Koubek, CSc.

Externí spolupracovník katedry demografie.
email: jokbk@volny.cz

Akademická kvalifikace

1957-1962 Vysoká škola ekonomická – Ing. – statistika
1978 Vysoká škola ekonomická – CSc.- ekonomická statistika
1986 Československá akademie věd – vědecká atestace IIa
1991 Ohio State University (USA), Executive Development Program

Jazykové znalosti

angličtina, ruština, němčina (část.), polština (část.)

Pracovní zařazení

1965 – 1968 Ministerství zdravotnictví, odd. zdravotnické statistiky – statistika
1968 – 2007 Vysoká škola ekonomická
1968 – 1986 Laboratoř demografie – demografická statistika a demografie
1987 – 1991 Katedra ekonomiky práce – podniková demografie, řízení zaměstnanosti
1991 – 2007 Katedra personalistiky – řízení lidských zdrojů
1993 – 2000 Pražská mezinárodní manažerská škola (PIBS) – řízení lidských zdrojů

Pedagogické hodnosti

1991 docent – ekonomika průmyslu
1998 profesor – podnikové hospodářství

Zahraniční stáže, pracovní a přednáškové pobyty

1978-1991 dlouhodobá vědecko-pedagogická spolupráce – Szkola Glówna Planowania i Statystyki, Varšava
1980-1989 dlouhodobá vědecko-pedagogická spolupráce – Humboldt-Universitaet, Berlin
1986 dvouměsíční studijní pobyt na Moskevské státní univerzitě, Moskva
1990 čtrnáctidenní studijní pobyt na Institute for European Studies a Wirtschafts-Universitaet, Vídeň
1991 týdenní studijní pobyt na Indiana University, Bloomington, USA
1992-2007 dlouhodobá vědecko-pedagogická spolupráce s Cranfield University, Velká Británie
2000-2003 tři roky visiting profesor na Univerzitě pro ekonomiku a podnikání v Athénách (AUEB)

Individuální přednášky na univerzitách a vysokých školách v Kodani, Istanbulu, Limericku, St. Gallenu, Nikosii, Varně, Lisabonu, Rotterdamu, Uppsale, Gentu, Barceloně

Členství v profesních organizacích:

1965-2000 Československá (Česká) dmografická společnost při ČSAV (ČAV)
1988-2000 European Association for Population Studies
1993-2007 Klub personalistů ČR (v rámci kolektivního členství katedry)
1995-2007 Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (v rámci kolektivního členství katedry)
1993-2007 Euronet for Human Resource Management
1995-2007 HRNET při Academy of Management, USA

Členství ve vědeckých radách, mezinárodních pracovních skupinách apod.

1978-1985 Člen pracovní skupiny při IUSSP připravující národní demografické bibliografie
1993– Člen pracovní skupiny řídící dlouhodobý výzkumný projekt zaměřený na řízení lidských zdrojů v Evropě a připravující tzv. Evropský model řízení lidských zdrojů
2000-2006 Člen vědecké rady podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické
2000-2006 Člen akademického senátu podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické
2003– Předseda vědecké rady připravující každoroční konference Manažment ludského potenciálu v podniku organizované několika univerzitami Slovenské republiky
2007– Předseda vědecké rady časopisu HRM & E (Human Resources Management and Ergonomics), Slovenská republika

Publikační činnost

Více než 350 publikovaných prací, z toho zhruba 85 v zahraničí