Mgr. Ondřej Nývlt, Ph.D.

Odborný asistent katedry demografie.
email: ondrej.nyvlt@vse.cz
NB 3. p., m. č. 376

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

1993 – 1996: Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta,
Bakalářské studium oboru Demografie a sociální geografie.

1996 – 1998: Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta,
Magisterské studium oboru Demografie.

2002 – 2007: Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta,
Doktorské studium oboru Demografie.

Zaměstnání

2000 – dosud: Český statistický úřad

Odborná činnost

Publikace v odborných recenzovaných časopisech

 • NÝVLT, Ondřej. Stastistical Survey of Non-Formal Education. Statistika, 2012, vol. 49, no. 4, p. 27–34. ISSN 0322-788X.

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí

 • NÝVLT, Ondřej. Potenciál trhu práce v ČR a jeho budoucnost [Potential of labour market and its future]. Praha 10.12.2012 – 11.12.2012. In: RELIK 2012 Reprodukce lidského kapitálu [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2012, p. 1–9. Text in Czech. ISBN 978-80-86175-82-9.

Praxe v oboru

 • Metodika šetření VŠPS – Výběrové šetření pracovních sil
 • Sladění rodinného a pracovního života (2009- 2011) – příspěvky na konferenci, tiskové zprávy, analýzy
 • Formování a rozpad domácností z dat SLDB a VŠPS (2007) – disertační práce
 • Quality of the variable main status and the calculation of labour transitions (2011) – grantový project Eurostatu
 • Trh práce v České republice i v mezinárodní srovnání – analýzy, publikace, tiskové zprávy v rámci výstupů na Českém statistickém úřadu

Jiné aktivity

 • člen České demografické společnosti

Oblasti odborného zájmu

 • demografie
 • domácnosti a rodina
 • trh práce