Ing. Ondřej Šimpach Ph.D.

Vyučující a ICT administrátor na KDEM,
Odborný asistent CSc./Ph.D. na KSTP.
email: ondrej.simpach@vse.cz
NB 3. p., m. č. 376, JM 1.p., m.č. 170

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

2003 – 2007: Střední škola technická hl. města Prahy,
obor Elektronické počítačové systémy

2007 – 2010: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
bakalářský obor Statistika a ekonometrie, (Bc.)
Bakalářské práce: Traveling Tournament Problem

2010 – 2011: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
navaz. magist. obor Ekonometrie a operační výzkum, (Ing.)
Diplomové práce: Analýza sezónnosti v českém stavebnictví

Vedlejší specializace Analýza sociálně ekonomických dat.

2011 – 2016: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
doktorský obor Statistika, (Ph.D.)
Disertační práce: Statistické metody v demografickém prognózování

Odborná činnost

Odborná kniha / odborná učebnice (- příspěvek)

Odborná skripta

Články v odborných recenzovaných časopisech

Články ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí indexovaných v databázi CPCI Thomson Reuters Web of Science nebo ve SCOPUSu

Příspěvky ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí

Většina výše uvedených publikací je veřejně k dispozici on-line po kliknutí na příslušný hypertextový odkaz. Databáze je umístěna na paralelních stránkách www.ondrejsimpach.wz.cz, přičemž k seznamu se dostanete taktéž ZDE. Dostupnost publikací závisí na autorských právech institucí, které publikaci zajišťovaly. Některé texty mohou být veřejně k dispozici až s časovým odstupem.

Pedagogika

 • od 2011, Výuka základních kurzů Statistiky 4ST201
 • od 2011, Výuka základních kurzů Demografie 4DM201
 • od 2012, Výuka specializovaných oborových kurzů (Aktuárská demografie, Regionální demografie, Ekonomická demografie I., Demografická praktika pro statistiky)
 • od 2013, Výuka specializovaného kurzu Statistika pro finance 4ST210
 • od 2015, Výuka specializovaného kurzu Modely ekonomických a finančních časových řad 4ST432
 • od 2016, Výuka základních kurzů Statistiky v anglickém jazyce 4ST601
 • od 2016, Výuka specializovaného kurzu Časových řad v anglickém jazyce 4ST631
 • od 2017, Člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky z vedlejší specializace 4KA – Kvantitativní analýza

PC dovednosti

 • Administrátorská úroveň znalosti na platformě všech aktuálních i historických systémů Windows
 • Certifikát „European Computer Driving Licence“ – Sylabus verze 3.0
 • Optimalizační software (Lingo, MPL for Windows). Simulační software (Simprocess, Simul8). Statistický a ekonometrický software (SAS, GiveWin – PC-Give, SPSS, Gretl, Statgraphics Centurion, EViews)

Jiné aktivity

 • od 1995, člen Českého svazu karate, v současné době nositel mistrovského technického stupně 1. DAN
 • od 2009, člen Spolku mladých statistiků VŠE
 • od 2011, administrátor oficiálního webu katedry demografie
 • od 2013, administrátor oficiálního FB profilu katedry demografie
 • od 2013, člen České demografické společnosti
 • od 2013, člen IUSSP (International union for the Scientific Study of Population)

Ostatní

 • Držitel řidičského oprávnění skupiny B
 • Jazyky: Angličtina, Italština (základy)