Ing. Mgr. Pavla Mašková, Ph.D.

Externí spolupracovnice katedry demografie.
email: maskova.pavla@gmail.com

Akademická kvalifikace:

2004 – 2007 : Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd,
obor Veřejná a sociální politika, titul Ph.D
2002 – 2004 : Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd,
obor Veřejná a sociální politika, titul Mgr.
1997 – 2002 : Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta národohospodářská,
obor Regionalistika a veřejná správa, titul Ing.

Zaměstnání:

2007 – dosud : Ministerstvo zdravotnictví ČR – Odbor evropských fondů
2006 – dosud : Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy – vědecký pracovník ve fakultním výzkumném záměru „Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika“ – týmový projekt „Reflexe spravedlnosti a solidarity v oblasti sociálních a zdravotnických služeb, jejich kvality a dostupnosti“
2006 : Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – vědecký pracovník (ekonomika zdraví a kvalita zdravotnických služeb)
2002 – 2006 : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy – vědecký pracovník v úseku Ekonomika zdraví a Rozvoj veřejné správy ve zdravotnictví

Výzkumné projekty:

2006 : European centre for social, welfare policy and research – The situation of social and health services of general interest in the European Union – country expert
2005 – 2006 : Ministerstvo práce a sociálních věcí – Neziskové organizace v sociálních a zdravotnických službách – člen výzkumného týmu.
2005 : Ministerstvo vnitra – Podpora integrace cizinců v ČR v oblasti zdravotní péče. Člen výzkumného týmu.

Oblasti odborného zájmu:

  • Zdravotní politika a ekonomika – determinanty zdraví, vztah stárnutí populace a systémů zdravotní péče, investice do zdraví, nerovnosti ve zdraví