Ing. Mgr. Martina Miskolczi, Ph.D., MBA

Odborná asistentka katedry demografie.
email: martina.miskolczi@seznam.cz
NB 3. p., m. č. 377

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

1991 – 1996: Univerzita Karlova v Praze,
Matematicko-fyzikální fakulta,
obor matematika-ekonomie, titul Mgr.

1992 – 1997: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta Informatiky a statistiky,
hlavní specializace Aplikovaná statistika,
vedlejší specializace Demografie a sociální statistika, titul Ing.

2008 – 2009: Masarykův ústav vyšších studií,
ČVUT & Sheffield Hallam University,
obor Executive Management, titul MBA.

Zaměstnání

1999 – 2001: Český Telecom, a.s.
2001 – 2007: Eurotel Praha, spol. s r.o. / Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
2007 – 2009: Mobilkom, a.s.
2009 – dosud: IQUAP Česká republika, s.r.o.

Odborná činnost

Knižní monografie

 • LANGHAMROVÁ, Jitka, KOSCHIN, Felix, FIALA, Tomáš, FISCHER, Jakub, FOŘTOVÁ, Soňa, HULÍK, Vladimír, KAČEROVÁ, Eva, KONRÁDOVÁ, Jitka, MAZOUCH, Petr, MISKOLCZI, Martina, ŠŤASTNOVÁ, Pavlína. Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 (aktualizovaná verze roku 2009) [Prognosis of the Human Capital of the Population of the Czech Republic until 2050]. Praha : Oeconomica, 2009. 240 p. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1576-2.

Publikace v odborných recenzovaných časopisech

 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, MISKOLCZI, Martina. Předpokládaný vývoj úrovně vzdělávání populace České republiky v letech 2000-2050 [Expected Development of the Education Level of the Population of the Czech Republic in the Period 2000-2050]. Forum Statisticum Slovacum, 2011, vol. 7, no. 7, p. 41–46. Text in Czech. ISSN 1336-7420.
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, MISKOLCZI, Martina. Výpočet demografické prognózy s rozlišením úrovně vzdělání metodou vícestavové demografie [Computation of Demographic Projection Distinguishing the Education level by the Multistate Demography Method]. Forum Statisticum Slovacum, 2011, vol. 7, no. 7, p. 35–40. Text in Czech. ISSN 1336-7420.
 • LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš, HULÍK, Vladimír, MISKOLCZI, Martina, KAČEROVÁ, Eva. Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 [A Prognosis of the Human Capital of the Population if the Czech Republic to the Year 2050]. Demografie, 2010, vol. 52, no. 3, p. 181–196. Text in Czech. ISSN 0011-8265.
 • LANGHAMROVÁ, Jitka, MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jana. Comparison of Life expectancy at birth and life expectancy at the age of 80 years between males and females in the Czech Republic and selected European countries. Research Journal of Economics, Business and ICT [online], 2011, vol. 4, no. 1, p. 1–12. ISSN 2045-3345. URL: http://www.researchjournals.co.uk/volume4homepage.html.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš. Dependency between gross domestic product and unemployment in the Czech Republic. Research Journal of Economics, Business and ICT [online], 2011, vol. 4, no. 1, p. 1–13. ISSN 2045-3345. URL: http://www.researchjournals.co.uk/volume4homepage.html.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka. Dependency Ratios, Ageing and the Demographic Window in the Czech Republic. Demografie, 2011, vol. 53, no. 4, p. 333–343. ISSN 0011-8265.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka. Nezaměstnanost v České republice podle pohlaví, věku a vzdělání [Unemployment in the Czech Republic by sex, age and education]. Demografie, 2011, vol. 53, no. 1, p. 70–79. Text in Czech. ISSN 0011-8265.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka, LANGHAMROVÁ, Jana. Trends in Life Expectancy Change in Central European Countries. Demografie, 2011, vol. 53, no. 4, p. 397–411. ISSN 0011-8265.

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí (vybrané)

 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, MISKOLCZI, Martina. Future development of the education level of the population of czech regions. Praha 13.09.2012 – 15.09.2012. In: International Days of Statistics and Economics. Praha : VŠE, 2012, p. 384–394. ISBN 978-80-86175-86-7.
 • LANGHAMROVÁ, Jitka, MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jana. Life Expectancy Trends in CR and EU. Prague 22.09.2011 – 23.09.2011. In: International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague. Prague : VŠE, 2011, p. 298–306. ISBN 978-80-86175-77-5.
 • MISKOLCZI, Martina. Trends in Unemployment in the Czech republic and Region. Jindřichův Hradec 08.09.2010 – 10.09.2010. In: IDIMT-2010 Information Technology – Human Values, Innovation and Economy. Linz : Trauner Verlag universitat, 2010, p. 219–228. ISBN 978-3-85499-760-3.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka, LANGHAMROVÁ, Jana. Analysis of Dependency Ratios in European Countries. Prague 22.09.2011 – 23.09.2011. In: International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague. Prague : VŠE, 2011, p. 416–424. ISBN 978-80-86175-77-5.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka, LANGHAMROVÁ, Jana. Recognition of Differentiation in Unemployment Trends among Regions in the Czech Republic. Jindřichův Hradec 07.09.2011 – 09.09.2011. In: IDIMT-2011. Linz : Trauner Verlag universitat, 2011, p. 387–388. ISBN 978-3-85499-873-0.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš. Unemployment and GDP. Prague 22.09.2011 – 23.09.2011. In: International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague. Prague : VŠE, 2011, p. 407–415. ISBN 978-80-86175-77-5.

Pedagogika

 • Výuka Mikroekonomie na MFF UK (1998)
 • Výuka Econometrics na CERGE UK (1999), v angličtině

Jiné aktivity

 • členka České demografické společnosti
 • členka České statistické společnosti

Oblasti odborného zájmu

 • demografie
 • nezaměstnanost
 • statistika

Ostatní

Odborná vystoupení, semináře, účast na konferencích a publikační činnost v rámci doktorského studia na MFF UK (nedokončeno), složena rigorózní zkouška (1999)