Ing. Kornélia Svačinová, Ph.D.

Externí spolupracovnice katedry demografie.
email: xcsek00@vse.cz
NB 3. p., m. č. 376

Kvalifikace a vzdělání

2003 – 2007: Gymnázium Ladislava Dúbravu, Dunajská Streda

2008 – 2011: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
bakalářský obor Sociálně ekonomická demografie, titul Bc.

2011 – 2013: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
navazující magisterský obor Ekonomická demografie, titul Ing.

Vedlejší specializace Učitelství odborných ekonomických předmětů

2013 – dosud: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
doktorský obor Statistika

Odborná činnost

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí

  • CSÉFALVAIOVÁ, Kornélia. Cudzinci na území Českej republiky [Foreigners in the Czech Republic]. Praha 05.12.2011 – 06.12.2011. In: RELIK 2011 – Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2011, p. 1–11. Text in Slovak. ISBN 978-80-86175-75-1.
  • CSÉFALVAIOVÁ, Kornélia. Demografické starnutie populácie ako společenský fenomén [Demographic aging population as Social Phenomenon]. Praha 10.12.2012 – 11.12.2012. In: RELIK 2012 Reprodukce lidského kapitálu [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2012, p. 1–14. Text in Slovak. ISBN 978-80-86175-82-9.
  • CSÉFALVAIOVÁ, Kornélia. Zmeny v rodinnom správání [Changes in family behavior]. Praha 13.12.2012 – 14.12.2012. In: Reprodukce lidského kapitálu – Vzájemné vazby a souvislosti [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2012, p. 1–9. Text in Slovak. ISBN 978-80-245-1697-4.

Pedagogika

  • od 2013, Výuka základních kurzů Demografie 4DM205

Ostatní:

  • Držitelka řidičského oprávnění skupiny B
  • Jazyky: Angličtina, Maďarština, Němčina (pasivně)