Ing. Jana Fabiánová

Externí doktorandka katedry demografie.
email: xfabj07@vse.cz
JM 1.p., m.č. 170

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

2003 – 2007: Českoslovanská akademie obchodní
Dr. Edvarda Beneše, Praha 2,
obor Ekonomické lyceum

2007 – 2011: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
bakalářský obor Sociálně-ekonomická demografie,
titul Bc.
Téma bakalářské práce: Historie a současnost sčítání lidu,
domů a bytů na našem území

2012 – 2013: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
navazující magisterský obor Ekonomická demografie,
titul Ing.
Téma diplomové práce: Demografické faktory ekonomického růstu

Vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku

2015 – dosud: Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistiky,
doktorský obor Statistika

Celoživotní vzdělávání

2011 – 2013: Institut oceňování majetku při Vysoké škole ekonomické v Praze,
čtyřsemestrální specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí

Zaměstnání

2006 – 2009: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra ČR

2009 – dosud: Policejní prezidium ČR

Odborná činnost

Pedagogika

  • od 2015, Výuka základních kurzů Demografie 4DM201

Ostatní

  • Držitelka řidičského oprávnění
  • Jazyky: angličtina, němčina