doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Vedoucí katedry demografie.
email: jitka.langhamrova@vse.cz
NB 3. p., m. č. 377

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

1977 – 1981: Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, obor ekonomická statistika, titul Ing.

1985 – 1987: Universita Jana Evangelisty Purkyně Brno, právnická fakulta, postgraduální kurs v oboru odvětví řízení nevýrobní sféry a rozvoje člověka

1988 – 1993: Vysoká škola ekonomická, fakulta informatiky a statistiky, obor ekonomická statistika a aplikace matematiky v ekonomii, vědecká příprava, CSc. v oboru ekonomických věd

2009: Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, docent pro obor statistika

Odborná činnost

Knižní monografie

 • DOUCEK, Petr, MARYŠKA, Miloš, FIALA, Tomáš, FISCHER, Jakub, HANČLOVÁ, Jana, LANGHAMROVÁ, Jitka, NOVOTNÝ, Ota, VLTAVSKÁ, Kristýna, VOŘÍŠEK, Jiří.Konkurenceschopnost českého ICT sektoru [Competitivness of the Czech ICT sector]. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2012. 254 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7431-077-5.
 • LANGHAMROVÁ, Jitka, KOSCHIN, Felix, FIALA, Tomáš, FISCHER, Jakub, FOŘTOVÁ, Soňa, HULÍK, Vladimír, KAČEROVÁ, Eva, KONRÁDOVÁ, Jitka, MAZOUCH, Petr, MISKOLCZI, Martina, ŠŤASTNOVÁ, Pavlína. Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 (aktualizovaná verze roku 2009) [Prognosis of the Human Capital of the Population of the Czech Republic until 2050]. Praha : Oeconomica, 2009. 240 p. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1576-2.

Knižní monografie – příspěvek

 • LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš. Současná charakteristika romské populace a projekce jejího vývoje do roku 2050 [Contemporary Characteristics of the Romany Population and its Projected Development to the Year 2050]. In: JAKOUBEK, Marek, BUDILOVÁ, Lenka. Romové a cikáni – Neznámí a známí. Voznice : Leda, 2008, p. 96–124. 342 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7335-119-9.

Publikace v odborných recenzovaných časopisech s impact faktorem

 • ARLTOVÁ, Markéta, LANGHAMROVÁ, Jitka. Analýza vztahů časových řad porodnosti a sňatečnosti v České republice v letech 1960-2007 [Analysis of relations of time series of the birth rate and marriage rate in the Czech republic in the years 1960-2007]. Politická ekonomie, 2009, vol. 4, no. 4, p. 495–507. Text in Czech. ISSN 0032-3233.
  [Impact Factor 2009: 0.500]
 • ARLTOVÁ, Markéta, LANGHAMROVÁ, Jitka, LANGHAMROVÁ, Jana. Development of life expectancy in the Czech Republic in years 1920-2010 with an outlook to 2050. Prague Economic Papers, 2013, vol. 22, no. 1, p. 125–143. ISSN 1210-0455.
  [Impact Factor 2012: 0.561]
 • ARLTOVÁ, Markéta, LANGHAMROVÁ, Jitka. Migration and ageing of the population of the Czech Republic and the EU contries. Prague Economic Papers, 2010, vol. 19, no. 1, p. 54–73. ISSN 1210-0455.
  [Impact Factor 2010: 0.390]
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace [Development of Economic and Social Dependency and Population Ageing]. Politická ekonomie, 2013, vol. 61, no. 3, p. 338–355. Text in Czech. ISSN 0032-3233.
  [Impact Factor 2012: 0.722]
 • LANGHAMROVÁ, Jitka. Za Felixem Koschinem [To Felix Koschin]. Politická ekonomie, 2009, vol. 57, no. 5, p. 714–715. Text in Czech. ISSN 0032-3233.
  [Impact Factor 2009: 0.500]

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí (vybrané)

 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. The Expected Development of the Graduates of Informatic Fields. Jindřichův Hradec 12.09.2012 – 14.09.2012. In: IDIMT-2012. Linz : Trauner, 2012, p. 357–358. ISBN 978-3-99033-022-7.
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. Human resources in the Czech republic 50 years ago and 50 years after. Jindřichův Hradec 09.08.2009 – 11.08.2009. In: IDIMT-2009 System and Humans – A Complex Relationship. Linz : Trauner Verlag universitat, 2009, p. 105–114. ISBN 978-3-85499-624-8.
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. ICT experts in the Czech Republic – development in the past and future prospects. Jindřichův Hradec 07.09.2011 – 09.09.2011. In: IDIMT-2011. Linz : Trauner Verlag universitat, 2011, p. 51–58. ISBN 978-3-85499-873-0.
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. Population Projection of the Number and Age Structure of ICT Experts in the Czech Republic. Jindřichův Hradec 08.09.2010 – 10.09.2010. In: IDIMT-2010 Information Technology – Human Values, Innovation and Economy. Linz : Trauner, 2010, p. 115–123. ISBN 978-3-85499-760-3.
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, MISKOLCZI, Martina. Future development of the education level of the population of czech regions. Praha 13.09.2012 – 15.09.2012. In: International Days of Statistics and Economics. Praha : VŠE, 2012, p. 384–394. ISBN 978-80-86175-86-7.
 • LANGHAMROVÁ, Jitka, MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jana. Life Expectancy Trends in CR and EU. Prague 22.09.2011 – 23.09.2011. In: International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague. Prague : VŠE, 2011, p. 298–306. ISBN 978-80-86175-77-5.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka, LANGHAMROVÁ, Jana. Analysis of Dependency Ratios in European Countries. Prague 22.09.2011 – 23.09.2011. In: International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague. Prague : VŠE, 2011, p. 416–424. ISBN 978-80-86175-77-5.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka, LANGHAMROVÁ, Jana. Recognition of Differentiation in Unemployment Trends among Regions in the Czech Republic. Jindřichův Hradec 07.09.2011 – 09.09.2011. In: IDIMT-2011. Linz : Trauner Verlag universitat, 2011, p. 387–388. ISBN 978-3-85499-873-0.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš. Unemployment and GDP. Prague 22.09.2011 – 23.09.2011. In: International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague. Prague : VŠE, 2011, p. 407–415. ISBN 978-80-86175-77-5.
 • ŠIMPACH, Ondřej, LANGHAMROVÁ, Jitka. Czech Household Computer Facilities as a Reliable Variable in a Life Expectancy Forecast Model up to the Year 2060. Jindřichův Hradec 12.09.2012 – 14.09.2012. In: IDIMT-2012. Linz : Trauner, 2012, p. 143–152. ISBN 978-3-99033-022-7.

Jiné aktivity

 • členka vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE
 • členka akademického senátu Fakulty informatiky a statistiky VŠE
 • členka zkušební komise pro státní závěreční zkoušky oboru Statisticko-pojistní inženýrství Fakulty informatiky a statistiky VŠE
 • členka zkušební komise pro státní závěreční zkoušky a obhajobu doktorských prací oboru Demografie Přírodovědecké fakulty UK
 • členka redakční rady časopisu Demografie
 • členka redakční rady časopisu Fórum Sociální politiky
 • členka České statistické společnosti
 • členka České demografické společnosti (hlavního výboru – místopředsedkyně)
 • členka Slovenské štatistické a demografické spoločnosťi

Oblasti odborného zájmu

 • sociální demografie
 • problematika bydlení
 • regionální demografie
 • aplikovaná demografie
 • ekonomická demografie
 • důsledky stárnutí populace
 • národnostní menšiny, sociálně vyloučené skupiny
 • migrace