Tomáš Fiala hostem ve „Studiu 6 II“ České televize: Zpráva o Indexu lidského rozvoje OSN

Odvysíláno Českou televizí dne 13. září 2022 na ČT24.
Celý díl pořadu k dispozici zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010110913/

© Česká televize 2022.