Státní zkoušky z vedlejších specializací – leden 2024

Státní zkoušky z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza se budou konat 23. 1. 2023 podle počtu přihlášených.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to nejpozději do 15. 12 2023. 12:00 hodin.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry demografie Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student zašle mailem na zachar@vse.cz, co nejdříve, nejpozději 15. 1. 2024. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání Registračního listu. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.