Státní zkoušky z vedlejších specializací – leden 2021

Státní zkoušky z vedlejší specializace  se budou konat ve dnech 26. – 27. 1. 2021   (podle počtu přihlášených).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální předmět, a to nejpozději do 8 . 1. 2021.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student zašle mailem na zachar@vse.cz co nejdříve, nejpozději do 15. 1. 2021. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání potvrzení. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.