Státní zkoušky z vedlejších specializací – leden 2020

Státní zkoušky z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza se budou konat ve dnech 27. – 28. 1. 2020 podle počtu přihlášených.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z vedlejší specializace, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to nejpozději do 10. 1. 2020.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry demografie Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách (případně zašle mailem na zachar@vse.cz) co nejdříve, nejpozději 22. 1. 2020. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání Registračního listu. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.