Státní zkoušky z vedlejších specializací – červen 2019

Státní zkouška z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza se bude konat 17. 6. – 18. 6. 2019 podle počtu přihlášených.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na mimosemestrální kurz 4DS nejpozději  3. 6. 2019.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry demografie Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách nebo zašle mailem na zachar@vse.cz, co nejdříve, nejpozději 12. 6. 2019. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na termín státní zkoušky!

Na termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání Registračního listu. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.