Státní zkoušky z vedlejší specializace – červen 2020

Státní zkoušky z vedlejší specializace se budou konat ve dnech 16. – 17. 6. 2020 dle počtu přihlášených.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to nejpozději do 22. 5. 2020.

Student musí před konáním státní zkoušky zaslat mailem na zachar@vse.cz potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek, nejpozději do 11.6. 2020.  Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání Registračního listu. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.