Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace, obhajoby diplomových prací a státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací – leden 2021

Státní zkoušky z hlavní specializace, obhajoby diplomových prací a státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech 26. – 27. 1. 2021 (podle počtu přihlášených).

Všechny důležité podrobnosti k jednotlivým státním zkouškám, obhajobám diplomových a bakalářských prací, včetně termínů a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, Informace pro studenty bakalářského/magisterského studia – Státní zkoušky – příslušný obor.

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

Odevzdání diplomových prací a přihlášení na příslušné mimosemestrální předměty nejpozději do 7. 12. 2020 do 15:00 hodin.

Odevzdání bakalářských prací a přihlášení na příslušné mimosemestrální předměty nejpozději do 14. 12. 2020 do 15:00 hodin.