Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – leden 2022

Státní zkoušky hlavní specializace Statistika a obhajoby diplomových prací se budou konat ve dnech 31.1. – 1.2. 2022, podle počtu přihlášených.

Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám diplomových prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Ekonomická demografie.