Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2021

Státní zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací se budou konat ve dnech 14. – 15. 6. 2021 (podle počtu přihlášených).

Všechny důležité podrobnosti k jednotlivým státním zkouškám, obhajobám diplomových, včetně termínů a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, Informace pro studenty magisterského studia – Státní zkoušky – příslušný obor.

 Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

 Odevzdání diplomových prací a přihlášení na příslušné mimosemestrální předměty je vyžadováno nejpozději do 3. 5. 2021 do 15:00 hodin.