Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen a srpen 2020

Státní zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací se budou konat ve dnech 10. – 11. 6. 2020 a 27. 8. 2020 (podle počtu přihlášených).

Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám diplomových prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací najdete na intranetu pro studenty FIS.

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

Odevzdání diplomových prací pro červnový termín je nejpozději do 4. 5. 2020.