Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací – červen 2019

Státní zkoušky hlavní specializace Statistika a obhajoby diplomových prací se budou konat ve dnech 3. a 4. 6. 2019, podle počtu přihlášených.

Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám diplomových prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Ekonomická demografie.