Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací – červen 2021

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech 22. – 23. 6. 2021 (podle počtu přihlášených).

Všechny důležité podrobnosti k jednotlivým státním zkouškám, obhajobám bakalářských prací, včetně termínů a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, Informace pro studenty bakalářského studia – Státní zkoušky – příslušný obor.

 Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

Odevzdání bakalářských prací a přihlášení se na příslušné mimosemestrální předměty je vyžadováno nejpozději do 10. 5. 2021 do 15:00 hodin.