Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – leden 2023

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat 30. 1. 2023.

 Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Sociálně – ekonomická demografie.