Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – leden 2022

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech  31.1.  2020 – 1. 2.  2022, podle počtu přihlášených.

Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Sociálně–ekonomická demografie.