Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2022

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech 15.6. – 16.6.  2022, podle počtu přihlášených.

 Všechny důležité podrobnosti ke státním zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na Intranetu pro studenty FIS, v rubrice Státní zkoušky – Sociálně-ekonomická demografie.