Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – červen 2020

Státní bakalářské zkoušky včetně obhajob bakalářských prací se budou konat ve dnech 16. – 17. 6. 2020 (podle počtu přihlášených).

Všechny důležité podrobnosti ke zkouškám a obhajobám bakalářských prací, včetně termínů přihlašování na mimosemestrální kurzy a podmínek odevzdání prací, najdete na intranetu pro studenty FIS.

Konkrétní termíny jednotlivých státních zkoušek budou vypsány v InSIS.

Odevzdání bakalářských prací pro červnový termín je nejpozději do 11. 5. 2020.