Souborné zkoušky z vedlejších specializací – červen 2023

Státní zkoušky z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza se budou konat 5. 6., případně 13. 6. – 15. 6. 2023 podle počtu přihlášených.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to nejpozději do 19. 5. 2023.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry demografie Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách (případně zašle mailem na zachar@vse.cz) co nejdříve, nejpozději 2. 6. 2023. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry po odevzdání Registračního listu. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.