Konference ČDS 2018 na MENDELu v Brně – rozhovory. Odvysíláno Českou televizí, 23. května 2018, Zprávy ve 23. Rozhovor s doc. Ing. Jitkou Langhamrovou, CSc., předsedkyní Společnosti, s RNDr. Luďkem Šídlem, Ph.D., tajemníkem Společnosti, a s RNDr. Branislavem Šprochou, Ph.D., vedoucím VDC Infostat v Bratislavě.