Konference ČDS 2018 na MENDELu v Brně – „Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století“. Odvysíláno Českou televizí, 23. května 2018, Zprávy ve 12 – živý vstup.