ČSÚ hledá mezi studenty brigádníky na pomoc se zpracováním sčítání

Vážení studenti,

ČSÚ hledá mezi vámi brigádníky na pomoc se zpracováním sčítání.

Jedná se o manuální kódování údajů ze sčítacích formulářů. Provádí se prostřednictvím aplikace manuálního kódování, na zabezpečeném režimovém pracovišti v budově ústředí ČSÚ (Praha 10, Na padesátém 81).

Rozsah pracovní doby bude průměrně 20 hodin týdně, na DPČ.

Odměna 160 Kč/hodinu.

Kodéři režimového pracoviště SLDB budou pracovat ve 2 směnách. Délka jedné směny je 4 hodiny, směna dopolední 8:00 – 12:00 hod., směna odpolední 13:00 – 17:00 hod.

V každé směně bude pracovat max. 25 kodérů.

DPČ se bude uzavírat na dobu od 15. 6. 2021 do 15. 12. 2021.

Od 15. 6. předpokládáme školení pracovníků a vyřízení administrativy, začátek ostrého provozu kódovacího pracoviště bude pravděpodobně od 28. 6. nebo od 1. 7.

(V závislosti na průběhu manuálního kódování může později dojít ke zkrácení provozu režimového pracoviště, v tomto případě budou dohody ukončovány dříve.)

Předpoklady a požadavky na pracovníky manuálního kódování:

– práce mohou vykonávat pouze osoby starší 18 let

– je nutné splnění předpokladu, že je občanem státu Evropské unie,

– pro úspěšné manuální kódování jsou nutné znalosti českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, znalosti českých reálií a geografie, příp. schopnost z názvů podniků identifikovat obor zaměření podnikání (s pomocí aplikace)

Studenti si budou moci směny plánovat podle možností, ale měly by se, pokud možno, dodržet půldenní směny. Těžiště prací bude červenec–srpen–září.

V případě zájmu se můžete obrátit na eva.brozova@czso.cz s lucie.lukasova@czso.cz v kopii.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jiří Novák

2.6.61.02 Oddělení koordinace přípravy a zpracování sčítání