RNDr. Tomáš Fiala, CSc.

Tajemník katedry demografie, odborný asistent.
email: tomas.fiala@vse.cz
NB 3. p., m. č. 376

Kontakty a konzultační hodiny

Výuka

Kvalifikace a vzdělání

1973 – 1978: Universita Karlova v Praze,
Matematicko-fyzikální fakulta,
obor pravděpodobnost a matematická statistika, RNDr. v oboru „matematika“

1979 – 1982: Universita Karlova v Praze,
Matematicko-fyzikální fakulta,
aspirantura CSc. v oboru „pravděpodobnost a matematická statistika“

Odborná činnost

Knižní monografie

 • LANGHAMROVÁ, Jitka, KOSCHIN, Felix, FIALA, Tomáš, FISCHER, Jakub, FOŘTOVÁ, Soňa, HULÍK, Vladimír, KAČEROVÁ, Eva, KONRÁDOVÁ, Jitka, MAZOUCH, Petr, MISKOLCZI, Martina, ŠŤASTNOVÁ, Pavlína. Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050 (aktualizovaná verze roku 2009) [Prognosis of the Human Capital of the Population of the Czech Republic until 2050]. Praha : Oeconomica, 2009. 240 p. Text in Czech. ISBN 978-80-245-1576-2.
 • DOUCEK, Petr, MARYŠKA, Miloš, FIALA, Tomáš, FISCHER, Jakub, HANČLOVÁ, Jana, LANGHAMROVÁ, Jitka, NOVOTNÝ, Ota, VLTAVSKÁ, Kristýna, VOŘÍŠEK, Jiří.Konkurenceschopnost českého ICT sektoru [Competitivness of the Czech ICT sector]. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING, 2012. 254 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7431-077-5.

Knižní monografie – příspěvek

 • LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš. Současná charakteristika romské populace a projekce jejího vývoje do roku 2050 [Contemporary Characteristics of the Romany Population and its Projected Development to the Year 2050]. In: JAKOUBEK, Marek, BUDILOVÁ, Lenka. Romové a cikáni – Neznámí a známí. Voznice : Leda, 2008, p. 96–124. 342 p. Text in Czech. ISBN 978-80-7335-119-9.

Publikace v odborných recenzovaných časopisech s impact faktorem

 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. Vývoj ekonomického a sociálního zatížení a stárnutí populace [Development of Economic and Social Dependency and Population Ageing]. Politická ekonomie, 2013, vol. 61, no. 3, p. 338–355. Text in Czech. ISSN 0032-3233.
  [Impact Factor 2012: 0.722]

Publikace ve sbornících z konferencí s mezinárodní účastí (vybrané)

 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. The Expected Development of the Graduates of Informatic Fields. Jindřichův Hradec 12.09.2012 – 14.09.2012. In: IDIMT-2012. Linz : Trauner, 2012, p. 357–358. ISBN 978-3-99033-022-7.
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. Human resources in the Czech republic 50 years ago and 50 years after. Jindřichův Hradec 09.08.2009 – 11.08.2009. In: IDIMT-2009 System and Humans – A Complex Relationship. Linz : Trauner Verlag universitat, 2009, p. 105–114. ISBN 978-3-85499-624-8.
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. ICT experts in the Czech Republic – development in the past and future prospects. Jindřichův Hradec 07.09.2011 – 09.09.2011. In: IDIMT-2011. Linz : Trauner Verlag universitat, 2011, p. 51–58. ISBN 978-3-85499-873-0.
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka. Population Projection of the Number and Age Structure of ICT Experts in the Czech Republic. Jindřichův Hradec 08.09.2010 – 10.09.2010. In: IDIMT-2010 Information Technology – Human Values, Innovation and Economy. Linz : Trauner, 2010, p. 115–123. ISBN 978-3-85499-760-3.
 • FIALA, Tomáš, LANGHAMROVÁ, Jitka, MISKOLCZI, Martina. Future development of the education level of the population of czech regions. Praha 13.09.2012 – 15.09.2012. In: International Days of Statistics and Economics. Praha : VŠE, 2012, p. 384–394. ISBN 978-80-86175-86-7.
 • MISKOLCZI, Martina, LANGHAMROVÁ, Jitka, FIALA, Tomáš. Unemployment and GDP. Prague 22.09.2011 – 23.09.2011. In: International Days of Statistics and Economics at VŠE, Prague. Prague : VŠE, 2011, p. 407–415. ISBN 978-80-86175-77-5.

Jiné aktivity

 • člen České demografické společnosti (hlavní výbor)
 • člen České statistické společnosti
 • člen Slovenské štatistické a demografické spoločnosťi
 • člen Jednoty českých matematiků a fyziků
 • člen Společnosti pro trvale udržitelný život

Oblasti odborného zájmu:

 • úmrtnost
 • životní pojištění