Studijní plán

Předměty pro studenty, kteří byli zapsáni do VS do ZS 2012/2013 včetně!
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  sP – Povinný předmět vedl.spec. (t: 1)
Skupina předmětů povinných
4DM415 Ekonomická demografie I*
zkouška ECTS 6
4DM401 Obecná demografie zkouška ECTS 6
4ES405 Sociální statistika*
zkouška ECTS 3
 
  sSZ – Souborná zkouška z vedlejší specializace (t: 1)
Skupina předmětů povinných
4DS Souborná zkouška z vedlejší specializace zkouška ECTS 3
 
  sV – Volitelný předmět vedl. spec. (t: 2)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 15 kr.)
4DM414 Aktuárská demografie zkouška ECTS 6
4DM419 Aplikovaná demografie zkouška ECTS 6
4DM409 Aplikovaná demografie zkouška ECTS 3
4DM416 Demografické modely zkouška ECTS 6
4DM403 Demografický seminář II zkouška ECTS 3
4DM452 Demografie II (v angličtině) zkouška ECTS 3
4DM425 Ekonomická demografie II zkouška ECTS 6
5FI316 Filosofické problémy kvantifikace a měření zkouška ECTS 3
4ES411 Hospodářská statistika zkouška ECTS 6
4ES508 Interpretace českého ekonomického a sociálního vývoje**
zkouška ECTS 3
4ES506 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje v mezinárodním kontextu***
zkouška ECTS 3
4ES526 Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (anglicky)***
zkouška ECTS 3
4DM404 Matematická demografie zkouška ECTS 6
4ES408 Národní účetnictví zkouška ECTS 3
4ES418 Národní účetnictví: koncept a analýzy zkouška ECTS 6
4DM417 Populační ekonomika zkouška ECTS 6
5HP301 Sociální a zdravotní systém zkouška ECTS 6
4ES528 Statistické rozbory ekonomiky ČR (anglicky)**
zkouška ECTS 3

 

* Souborná zkouška se skládá z předmětů označených hvězdičkou a z předmětu z dvojice Aktuárská demografie (4DM414) nebo Ekonomická demografie I (4DM415).

** Student může absolvovat jen jeden z těchto předmětů, buď českou, nebo jeho anglickou mutaci.

*** Student může absolvovat jen jeden z těchto předmětů, buď českou, nebo jeho anglickou mutaci.

 

Předměty pro studenty, kteří studují vedlejší specializaci od LS 2012/2013 včetně!
 
Kód Název předmětu Ukončení Kredity
  sP – Povinný předmět vedl.spec. (t: 1)
Skupina předmětů povinných
4DM425 Ekonomická demografie II
zkouška ECTS 6
4DM401 Obecná demografie zkouška ECTS 6
4ES405 Sociální statistika
zkouška ECTS 3
 
  sSZ – Souborná zkouška z vedlejší specializace (t: 1)
Skupina předmětů povinných
4DS Souborná zkouška z vedlejší specializace zkouška ECTS 3
 
  sV – Volitelný předmět vedl. spec. (t: 2)
Skupina předmětů povinně volitelných (min. 15 kr.)
4DM414 Aktuárská demografie zkouška ECTS 6
4DM419 Aplikovaná demografie zkouška ECTS 6
4DM416 Demografické modely zkouška ECTS 6
4DM403 Demografický seminář II zkouška ECTS 3
4DM452 Demografie II (v angličtině) zkouška ECTS 3
5FI316 Filosofické problémy kvantifikace a měření zkouška ECTS 3
4ES411 Hospodářská statistika zkouška ECTS 6
4ES508 Interpretace českého ekonomického a sociálního vývoje**
zkouška ECTS 3
4ES506 Interpretace ekonomického a sociálního vývoje v mezinárodním kontextu***
zkouška ECTS 3
4ES526 Interpretace ukazatelů ekonomického a sociálního vývoje (anglicky)***
zkouška ECTS 3
4DM404 Matematická demografie zkouška ECTS 6
4ES408 Národní účetnictví zkouška ECTS 3
4ES418 Národní účetnictví: koncept a analýzy zkouška ECTS 6
5HP301 Sociální a zdravotní systém zkouška ECTS 6
4ES528 Statistické rozbory ekonomiky ČR (anglicky)**
zkouška ECTS 3

** Student může absolvovat jen jeden z těchto předmětů, buď českou, nebo jeho anglickou mutaci.

*** Student může absolvovat jen jeden z těchto předmětů, buď českou, nebo jeho anglickou mutaci.