Diplomové práce z vedlejší specializace

Studenti vedlejší specializace 4DS – Demografie a sociální analýza mají za určitých okolností možnost psát své diplomové práce na katedře demografie.

Podmínky psaní diplomových prací pod vedením některého člena katedry demografie jsou:

  • pokud je student z Fakulty informatiky a statistiky, pak potřebuje písemný souhlas garanta svého magisterského oboru, že garant souhlasí s psaním diplomové práce na katedře demografie.
  • pokud je student z jiné fakulty než Fakulty informatiky a statistiky, pak navštíví garanta svého magisterského oboru a zeptá se, jaké jsou administrativní náležitosti pro psaní diplomové práce v rámci vedlejší specializace. Každá fakulta VŠE má své vlastní podmínky, někdy je třeba i písemný souhlas děkana dané fakulty.

Pokud student píše diplomovou práci na katedře demografie z vedlejší specializace 4DS – Demografie a sociální analýza, pak se oponent diplomové práce zpravidla vybírá z katedry, na které student studuje svou hlavní specializaci – svůj hlavní studijní obor.