Termíny pro odevzdávání disertačních prací k malým obhajobám

Počínaje kalendářním rokem 2015 se na doktorském studijním oboru Statistika budou malé obhajoby disertačních prací konat vždy na společném zasedání KSTP, KEST a KDEM, a to v lednu, v dubnu a v září. Termíny, do kterých bude možné práce odevzdávat, jsou stanoveny takto:

Termín malé obhajoby Poslední den pro odevzdání prací
leden 2019 3. prosince 2018
duben 2019 4. března 2019
září 2019 21. června 2019

V následujících letech budou stanoveny termíny ve stejných měsících.