Program Sociálně-ekonomická demografie

V době významných změn věkové struktury obyvatelstva se uplatní lidé, kteří budou rozumět ekonomickým a sociálním otázkám, s nimiž se setkáváme: Jak zvýšit porodnost? Jak si poradíme s migrací? Bude dostatek pracujícího obyvatelstva? Jak řešit stárnutí obyvatelstva? Staň se jedním z těch, kteří budou umět nalézt odpovědi.

Výuka programu

Studenti demografie se naučí předpovídat vývoj obyvatelstva podle vzdělání, věku nebo pohlaví. Kromě toho budou umět ohodnotit ekonomické a sociální dopady stárnutí nebo migrace obyvatelstva pro stát, firmy, ale také běžného občana.

Klíčové oblasti studia našeho programu

  • předpovědi vývoje obyvatelstva,
  • problematika řízení lidských zdrojů,
  • dopady demografických změn na oblast hospodářské a sociální politiky,
  • sběr a zpracování demografických dat,
  • aplikace statistických metod.

Uplatnění absolventů

Absolventi se stávají odborníky v sociálních službách a penzijních fondech, analytiky v pojišťovnách nebo institucích se zdravotnickým nebo přírodovědným zaměřením. Kromě toho se mohou uplatnit v personálních agenturách velkých firem.

Absolvent programu je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni, tj. v programu Ekonomická demografie.

Garant programu: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., doc. Ing. Iva Pecáková, CSc.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z cizího jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích testů.