Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkouška z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza – leden 2018

Související stránky

Státní zkouška z vedlejší specializace se bude konat 24. 1.2018, případně 25. 1. 2018, (podle počtu přihlášených studentů).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to nejpozději 5. 1. 2018.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry demografie v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 15. 1. 2018.

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.