Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkouška z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza – leden 2017

Státní zkouška z vedlejší specializace se bude konat 30. 1. 2017, případně 31. 1. 2017, (podle počtu přihlášených studentů).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry demografie v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 20. 1. 2017.

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.