Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkouška z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza – leden 2016

Státní zkouška z vedlejší specializace se bude konat dne 28. 1. 2016, (podle počtu přihlášených studentů).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky, se přihlásí osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry demografie  č. dv. 381NB nejpozději 9. 12. 2015

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry demografie v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 20. 1. 2016 .