Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Státní zkouška z vedlejší specializace Demografie a sociální analýza – červen 2018

Související stránky

Státní zkouška z vedlejší specializace se bude konat dne 18. 6. 2018, (podle počtu přihlášených studentů případně ve dnech 12.6. – 15.6.).

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky, se přihlásí přes studijní systém InSIS na příslušný mimosemestrální kurz, a to nejpozději 2. 5. 2018.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 5. 6. 2018. (možno zaslat mailem na dana.zachariasova@vse.cz)

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O dnu a hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.